Niedziela, 24. Marzec 2019

Rezerwacja

Wypełnij formularz, jeśli jesteś zainteresowany rezerwacją miejsca w naszym ośrodku


 Klauzula informacyjna
 Przetwarzanie Danych Osobowych w COS:

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako Rozporządzenie lub RODO - uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Łazienkowskiej 6a w Warszawie.

            Państwa dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, nip, regon, pesel, numer dowodu tożsamości, numer paszportu, numer telefonu, adres e-mail oraz wizerunek będą przetwarzane:

 • ze względu na realizację umowy, która wiąże Państwa z COS, lub działania niezbędne do jej zawarcia (RODO, Art. 6 ust. 1 lit. b). W tym przypadku dane te będziemy przetwarzać przez 6 lat, ze względu na wymagania Ustawy o rachunkowości.
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwu oraz obiektom znajdującym się w dyspozycji COS (Ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Art. 5a.). Dane przetwarzamy maksymalnie przez 30 dni od czasu ich zebrania.

W przypadku korzystania przez Państwa z usług rehabilitacyjnych będziemy również przetwarzać informacje dotyczące stanu zdrowia oraz odbytych wcześniej zabiegów. Dane te będziemy przetwarzać w celu zapewnienia opieki zdrowotnej i diagnozy medycznej lub ze względu na ustalenie, dochodzenie lub obronę ewentualnych roszczeń (RODO, Art. 9 ust. 2 lit. h, Art. 9 ust. 2 lit. f).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

Posiadają Państwo prawo do:

 • dostępu do danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
 • sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
 • zawiadamiania o wystąpieniu naruszenia w ochronie danych osobowych.

We wszystkich kwestiach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych przez Centralny Ośrodek Sportu mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@cos.pl,
 • pisemnie na adres: Centralny Ośrodek Sportu ul. Łazienkowska 6a,  00-449 Warszawa.

REZERWACJA

Zakopane

Lista partnerów

Ilość wyświetleń: 13486